สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยข้อมูลอัตราว่าง / วิชาเอก เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)

55

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยข้อมูลอัตราว่าง / วิชาเอก
เพื่อใช้คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) รายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ