ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2562 ที่ขึ้นบัญชี ปี2563

348
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2562 ที่ขึ้นบัญชี ปี2563
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2562 ที่ขึ้นบัญชี ปี2563

ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2562 ที่ขึ้นบัญชี ปี2563

ตามที่มีประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1-2563 เปิดสอบกลุ่มวิชาต่างๆทั้งสิ้น 18 กลุ่มวิชา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เพิ่มเพื่อน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาแนะแนว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อนุบาลศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาประถมศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาพลคึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคหกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชานาฎศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเกษตรกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวัดผล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาฟิสิกส์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเคมี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาชีววิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (บัญชีสอบแข่งขันได้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ ชั้น ๑ สำนักการศึกษา

และได้กำหนดวันประกาศผลสอบข้อเขียน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

ได้กำหนดวันประกาศผลสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2562 ปี2563 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563

ส่วนประกาศ

คลิกดูผลประกาศสอบได้ที่นี่  รอประกาศผล