ติวเข้มครู 350 คนเป็นแกนนำภาษาอังกฤษ

288

สพฐ.เตรียมส่ง 350 ครูติวเข้มภาษาอังกฤษ เน้น ทักษะการเรียนการสอน เชื่อต้องกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผช.เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
ได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษที่ผ่านทดสอบมาตรฐานการประเมินความสามารถ
ทางภาษา หรือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ซึ่งเป็นการทดสอบที่เน้นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ฟัง อ่าน พูด เขียน ที่สอบไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
และมีครูภาษาอังกฤษได้คะแนนอยู่ในระดับดี
และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษตามนโยบายของ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.) จำนวน 350 คนจากทั่วประเทศ ทั้งนี้
ค่ายดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง สพฐ.กับบริติช เคานซิล
จะมีการจัดอบรมในวันที่ 7 มีนาคมนี้
เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู
และครูจะต้องมาอยู่ในค่ายอบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 5 อาทิตย์
และภายในค่ายจะมีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
และเน้นเพิ่มในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
จะส่งผลให้ครูสามารถออกแบบการเรียนได้อย่างหลากหลาย

นายบุญรักษ์กล่าวต่อว่า เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น สพฐ.จะมอบหมายให้ครูทั้ง 350
คน เป็นกลุ่มแกนนำที่จะช่วยโรงเรียนของตัวเองและโรงเรียนในเครือข่าย
โดยมีศูนย์ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.ในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน
และวิธีนี้จะสามารถขยายผลการสอนภาษาอังกฤษได้ผ่านถ่ายทอดความรู้ที่อบรม
และแต่ละโรงเรียนก็จะมาร่วมกันคิดค้นวิธีการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่ เพราะ สพฐ.มีโรงเรียนที่บริบทต่างๆ กันออกไป เช่น
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนที่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
ตนเชื่อว่าการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ คือ
การกระตุ้นให้เด็กเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งเมื่อมีการตกผลึกจนได้รูปแบบที่ชัดเจน สถาบันภาษาอังกฤษ
สพฐ.ก็จะนำมารวบรวมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนที่สนใจ.

เพิ่มเพื่อน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์