ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

62

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

– แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย สพป.สร.2(ชุดที่ 1)
– แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย สพป.สร.2(ชุดที่ 2)
– แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย สพป.สร.2(ชุดที่ 3)
– แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย สพป.สร.2(ชุดที่ 4)

เพิ่มเพื่อน

ที่มา :สพป.สุรินทร์ เขต ๒ กลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ