ดาวน์โหลดที่นี่! ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 หลักสูตร 2551

130

แบบทดสอบคณิตชุดนี้เป็นข้อสอบเก่าของปี 2551 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง ครูใหม่สามารถนำไปติวให้เด็ก
ๆ ได้

 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 หลักสูตร 2551             
              Download
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 หลักสูตร 2551             
              Download
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 หลักสูตร 2551             
              Download
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 หลักสูตร 2551             
              Download
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 หลักสูตร 2551             
              Download
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 หลักสูตร 2551             
              Download
 • เฉลยข้อสอบ                                                        
            Download

 

ขอบคุณข้อสอบจาก : โรงเรียนวัดไทรงาม