ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV

203
ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV  ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV
ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV

ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีบทความ เรื่อง ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV  มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนต้นหนาว เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กๆ ป่วยเป็น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากไวรัส อาร์เอสวี RSV วันนี้เรามาทำความรู้จัก โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากไวรัส อาร์เอสวี RSVเพื่อจะได้ป้องกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อ ไวรัส อาร์เอสวี RSV
การติดต่อ ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ผ่าน ตา จมูก ปาก หรือ สัมผัสเชื้อโดยตรงจากการจับมือ แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือจาม

การรักษา ส่วนใหญ่รักษาตามอาการยาสำหรับรักษาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะยังอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี

เพิ่มเพื่อน

อาการแสดง หลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ดังนี้
อาการเล็กน้อย
ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
อาการรุนแรง
หายใจเร็ว หอบเหนื่อย เนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง วินิจฉัยได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส RSV ได้จาก สารคัดหลั่งในจมูก

กลุ่มเสี่ยง พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหา เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติ

คำแนะนำเพื่อป้องกัน การติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

คำแนะนำสำหรับประชาชน
1.หมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำก่อนรับประทานอาหารเป็นต้น
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ติดเชื้อเช่นผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือปอดอักเสบโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในอายุ 1-2 เดือน
3. ไม่ควรใช้มือที่ไม่สะอาดมาป้ายจมูกหรือตา
4. ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกันและหลีกเลี่ยงใช้แก้วน้ำที่ผู้ป่วยใช้แล้ว 5 ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำโดยเฉพาะหลังพบว่าเด็กที่ป่วยมาสัมผัสหรือเล่นของเล่นนั้นๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
1. หากมีอาการป่วยควรหยุดพักและปิดปากจมูก เมื่อไอหรือจามทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ
2. ควรดื่มน้ำมากๆเพราะน้ำช่วยทำให้สารคัดหลั่งเช่นเสมหะหรือน้ำมูกไม่เหนียวจนเกินไปและไม่ไปขัดขวาง
การทำงานของระบบทางเดินหายใจ
3. อาการของการติดเชื้อไวรัส RSV ในเด็กโตและผู้ใหญ่จะดีขึ้นหลังได้รับการรักษาเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบ เหนื่อย รับประทานอาหารได้น้อย ควรรีบพาไปพบแพทย์

ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV  ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV
ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหวังว่าบทความ ทำความรู้จักโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV ป้องกันเด็กห่างไกลจาก ไวรัส RSV  จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ

อาร์เอสวี,ไวรัสอาร์เอสวี,ป้องกันไวรัสอาร์เอสวี, เชื้อไวรัส RSV ,เชื้อไวรัส RSV ในเด็ก,โรคเชื้อไวรัส RSV ,การรักษา rsv,rsvกับเด็กเล็ก,ป้องกัน rsv, อาการ rsv ,เชื้อ rsv, โรคทางเดินหายใจ rsv