สพฐ.คลอด ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

1509
สพฐ.คลอดปฎิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 64
สพฐ.คลอดปฎิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 64

สพฐ.คลอด ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการ

ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม ให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 4.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างความรับรู้ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 20-24 มี.ค.64 จับสลากวันที่ 28 มี.ค.64 ประกาศผลวันที่ 28 มี.ค.64 และมอบตัววันที่ 4 เม.ย.64

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) รับสมัครวันที่ 16-20 เม.ย.64

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64

ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4 รับสมัครวันที่ 20-24 ก.พ.64 สอบคัดเลือก 6 มี.ค.64 ประกาศผล 15 มี.ค.64 มอบตัววันที่ 18 มี.ค.64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR