ดาวน์โหลดที่นี่! เกมการศึกษาเด็กอนุบาล (โหลดด่วนเลย!..มีหลายแบบ)

116

สำหรับแบบฝึกหัดชุด นี้ มีทั้งหมด 9
แบบ นะครับ
โดยเป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก ๆ ในระดับอนุบาล เช่น เกมจัดหมวดหมู่
 ระบายสี เกมส์สังเกตรายละเอียดของภาพ เกมเรียงลำดับ เกมจับคู่ เป็นต้น ซึ่งครูใหม่สามารถนำไปให้เด็กได้ฝึกทำเพื่อพัฒนาเด็ก

โหลดแบบฝึกหัดเกมการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาล

 • แบบฝึกหัด เกมจัดหมวดหมู่ –
  ระบายสี          
                     
      Download

 • แบบฝึกหัด เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ             
                     
    Download

 • แบบฝึกหัด เกมเรียงลำดับ   
                     
              Download

 • แบบฝึกหัด เกมจับคู่ ชุดที่ 1             
                     
   Download

 • แบบฝึกหัด เกมจับคู่  ชุดที่ 2             
                     
    Download

 • แบบฝึกหัด เกมจับคู่  ชุดที่ 3             
                     
    Download 

 • แบบฝึกหัด เกมจับคู่  ชุดที่ 4             
                     
    Download

 • แบบฝึกหัด เกมจับคู่  ชุดที่ 5             
                     
    Download

 • เกมแยกประเภทพยัญชนะกับตัวเลข              
                   
    Download

ขอบคุณที่มา : bkk1.in.th