มนุษย์เงินเดือนเฮลั่น! “สรรพากร” เตรียมจัดแพกเกจชุดใหญ่แบ่งเบาภาระภาษี

86
มนุษย์เงินเดือนเฮลั่น! “สรรพากร” เตรียมจัดแพกเกจชุดใหญ่แบ่งเบาภาระภาษี

       
มนุษย์เงินเดือนเฮลั่น! “สรรพากร”
ต่ออายุภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ขั้นต่ออีก 1 ปี
พร้อมเสนอโครงสร้างภาษีมนุษย์เงินเดือนใหม่ให้ “ขุนคลัง” พิจารณา
เล็งเพิ่มลดหย่อนเป็น 1 แสนบาท จากเดิม 6 หมื่นบาท
และจะทำให้ผู้มีรายได้มากกว่า 2 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
จะไม่มีภาระภาษีต้องเสียภาษี คาดสรุปได้ในไตรมาสแรกปีนี้

       
       นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า
การประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา
ที่ปรับลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาแบบ 7 ระดับขั้น ต่อไปอีก 1
ปีนั้น เป็นการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงเมื่อปี 2556
ต่อไปอีก 1 ปี จากเดิมที่สิ้นสุดในปี 2558
เป็นสิ้นสุดสําหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี 2559 ที่ต้องยื่นเสียภาษีปี
2560 เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเป็นในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้
เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน
       
       ทั้งนี้ บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะใช้ต่อไปจนถึงปี 2559
ประกอบด้วย เงินได้สุทธิ 0-300,000 บาท เสียภาษี 5%, เงินได้สุทธิ
300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10%, เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท
เสียภาษี 15%, เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20%,
เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท เสียภาษี 25%, เงินได้สุทธิ
2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% และเงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป
เสียภาษี 35%
       
       รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า
ขณะนี้กรมสรรพากรได้เสนอการศึกษาโครงสร้างภาษีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ใหม่ ให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รมว.คลัง พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยล่าสุด
จะเพิ่มหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายจาก 6 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท
และไม่มีการตัดทิ้งค่าลดหย่อนต่างๆ โดยกรมจะเสียรายได้เป็นหลักหมื่นล้านบาท
แต่จะทำให้คนมีรายได้น้อยมีภาระภาษีลดลง โดยการปรับภาษีจะมีผลวันที่ 1
ม.ค.2560 ที่จะต้องยื่นแบบวันที่ 1 ม.ค.2561
       
       อย่างไรก็ตาม
คาดว่าการเสนอโครงสร้างภาษีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่
เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในไตรมาสแรกปีนี้ เบื้องต้น
สาระสำคัญการลดภาษีบุคคลธรรมดาจะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระลดลง
มีความสุขในชีวิตมากขึ้น จะมีทั้งการลดอัตราภาษี
การเพิ่มหักค่าใช้จ่ายเหมารวม และการพิจารณาค่าหักลดหย่อนต่างๆ
โดยจะมีเพดานกำหนดว่าหักลดหย่อนรวมได้ไม่เกินเท่าไร
รวมทั้งเมื่อปรับลดภาษีบุคคลธรรมดาใหม่แล้วจะทำให้ผู้มีรายได้มากกว่า 2
หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท จะไม่มีภาระภาษีต้องเสียภาษี
       
       นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า
การปฏิรูปภาษีในส่วนของการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และการเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างนั้น ได้เสนอให้ นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบแล้ว โดยทาง รมว.คลัง
ได้ให้มีการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย
คาดว่ากรมสรรพากรจะใช้เวลาแก้ไขเล็กน้อย และจะส่งให้กระทรวงการคลังเสนอให้
ครม.เห็นชอบต่อไป
       
       ทั้งนี้
การปรับโครงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทำให้ผู้มีรายได้ปานกลางมีภาระภาษีลดลง
จะมีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงมากขึ้น
ในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนในส่วนของภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างก็ได้มีการปรับให้ไม่เป็นภาระต่อผู้ที่มีบ้านอยู่อาศัย
และทำการเกษตรเพื่อดำรงชีพจนมากเกินไป

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์  ผู้จัดการออนไลน์