ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 35 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

497

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 35 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

35 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สอนภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ฝึกแปลภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

topthaitv สาระและความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

ที่มา : http://fromapi.webcam/w.php?v=_v8Ey3S1J8o