เลื่อนแล้ว!! สอบธรรมสนามหลวง เหตุ โควิด – 19 ระบาด กทม. และปริมณฑล

850

เลื่อนแล้ว!! สอบธรรมสนามหลวง เหตุ โควิด – 19 ระบาด กทม. และปริมณฑล

เลื่อนแล้ว!! สอบธรรมสนามหลวง เหตุ โควิด - 19 ระบาด กทม. และปริมณฑล
เลื่อนแล้ว!! สอบธรรมสนามหลวง เหตุ โควิด – 19 ระบาด กทม. และปริมณฑล

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  วันนี้ เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (National Office of Buddhism) เผยแพร่ ประกาศสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง  โดยรายละเอียดดังนี้  

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในพื้นที่บางแห่ง ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัดในเขตปริมณฑล ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระดับจังหวัดหลายจังหวัด จึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการประกาศให้โรงเรียน หยุดการเรียนและให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าสังเกตอาการ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

เพิ่มเพื่อน

advertisement

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา
ในวันที่ 24 และ 27 ธันวาคม 2566 ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้ง กําหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

advertisement

 

เลื่อนแล้ว!!  สอบธรรมสนามหลวง  เหตุ โควิด - 19 ระบาด กทม. และปริมนฑล
เลื่อนแล้ว!! สอบธรรมสนามหลวง เหตุ โควิด – 19 ระบาด กทม. และปริมณฑล

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (National Office of Buddhism)  21 ธ.ค. 2563

advertisement