แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์

390

 

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ที่มีประโยชน์และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้มากๆค่ะ โดยเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

 

 

เพิ่มเพื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ “การพัฒนาผู้เรียน”
 สื่อพัฒนาความรู้เรื่อง Google Classroom แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
  • แบบทดสอบก่อนเรียน : เพื่อทดสอบความรู้ที่มีเกี่ยวกับ Google Classroom

  • สื่อเรียนรู้ Google Classroom : เนื่อหา,การใช้งาน,และการประยุกต์การใช้งานเกี่ยวกับ Google Classroom

  • แบบทดสอบหลังเรียน : เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร ในการพัฒนาตนเอง

 

 

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์

เข้าเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบ ออนไลน์ Google Classroom คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาและภาพ แบบทดสอบออนไลน์ การใช้งาน Google Classroom เพื่อการสอนออนไลน์ จาก สพม.34 ค่ะ