แนะรณรงค์ โรงเรียนจัดสอบอัตนัย

76

สทศ.จับมือสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ เวิร์กชอปครูทั่วประเทศ
ฝึกออกข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ใช้สอบโอเน็ตอัตนัย ป.6 ปีการศึกษา
59ห่วงสอบวิชาอื่นๆเพิ่มยาก เพราะมีปัจจัยเพียบ
แนะรณรงค์โรงเรียนออกข้อสอบอัตนัยทุกวิชาในชั้นเรียน    วันนี้ ( 2 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
สำหรับใช้ในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ว่า ขณะนี้ สทศ.ได้เชิญสถาบันภาษาไทยสิรินธร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือพัฒนา
และฝึกอบรมผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบวิชาภาษาไทย
โดยจัดเป็นเวิร์กชอปให้ครูตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย
จากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาเป็นผู้ออกและตรวจสอบ
คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและจะเสร็จเรียบร้อยทันการจัดสอบโอเน็ต ป.6 ปี 2559
แน่นอน

เพิ่มเพื่อน

    ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า หากถามถึงการจัดสอบข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่นๆนั้น
ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่ เนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องมี 3
ปัจจัยหลักสำคัญ ได้แก่ 1.งบประมาณที่ต้องพร้อม
เพราะในการตรวจข้อสอบอัตนัยมีค่าตอบแทนที่สูง
2.เวลาในการตรวจก่อนประกาศผลอย่างน้อย 3- 4เดือน
แต่ขณะนี้สทศ.มีกรอบเวลาอยู่แค่ 30 วันเท่านั้น และ
3.บุคคลที่จะเป็นผู้ออกและตรวจข้อสอบต้องมีคุณภาพ
ซึ่งยังเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากและต้องใช้เวลามาก
ขณะที่การจัดสอบแบบข้อสอบปรนัยมีข้อดีเรื่องการตรวจที่ใช้คอมพิวเตอร์
ถือว่ามีความเที่ยงตรง

    “ข้อสอบที่จัดสอบโดย สทศ.จะเน้นการวิเคราะห์และการนำไปใช้
และการให้สทศ.จัดสอบข้อสอบอัตนัยก็ถือเป็นเรื่องปลายน้ำ
ทางที่ดีที่สุดครูควรสอนให้เด็กรู้จักวิเคราห์ และนำไปใช้
และในความเป็นจริงการสอบอัตนัยควรรณรงค์ให้ทำในชั้นเรียนจะดีกว่า
เพราะในแต่ละห้องมีเด็กแค่ 30-40 คน สามารถตรวจได้ง่ายกว่า
ขณะที่การสอบโอเน็ตแต่ละครั้งจะมีเด็กเข้าสอบมากถึง 800,000 คน
สทศ.จึงเห็นควรใช้ข้อสอบแบบปรนัย เพราะไม่มีปัญหาในการตรวจ
ดังนั้นโรงเรียนควรเริ่มออกข้อสอบเป็นอัตนัยในทุกรายวิชาให้มากขึ้น”รศ.ดร.
สัมพันธ์ กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 9:04 น.