ครม.อนุมัติกฎหมายหักเงินเดือนจ่ายหนี้กยศ. ส่งตรงถึงนายจ้าง ราชการ-รัฐวิสาหกิจ-อปท.

35

ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมาย . ให้นายจ้างทั้งส่วนราชการและเอกชน หักเงินเดือนผู้กู้เพื่อชำระหนี้ นำส่งพร้อมกับภาษี ณ ที่จ่ายของสรรพากร

วันนี้ (2 มี.ค.) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า
ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เพื่อบังคับให้องค์กรนายจ้างทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หักเงินลูกจ้าง
พนักงานราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. นำส่งคืนกองทุน กยศ. พร้อมกับเงินหักภาษี
ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร เพื่อให้กรมสรรพากรนำส่งกองทุน กยศ.

เพิ่มเพื่อน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายได้รวมกองทุน
กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และเมื่อสรรพากรหักเงินนำส่งคืนให้กยศ.จะทำให้กยศ.
มีเงินสำหรับปล่อยกู้ให้กับรุ่นน้องต่อไป
โดยร่างกฎหมายใหม่กำหนดให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลและการหักเงินนำส่งคืนเพื่อ
ชำระหนี้ตามสัดส่วนรายได้ที่เหมาะสม
ซึ่งขั้นตอนจากนี้จะได้ส่งร่างกฎหมายให้กฤษฎีกาพิจารณาและเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในขั้นต่อไป

ทั้งนี้ ปี 2558 มียอดชำระหนี้คืน 17,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายปี
2559 มียอดชำระ 19,000 ล้านบาท กยศ.
จึงได้ส่งหนังสือถึงองค์กรนายจ้างทั้งส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทยอยลงนามร่วมกับ กยศ.
เพื่อหักเงินเดือนจากข้าราชการจำนวน 60,000 คนที่กู้ยืมจาก กยศ.

ที่มา : http://money.sanook.com/364765/