องค์การค้าได้ไปต่อ-ดาว์พงษ์ยันไม่ยุบ

67

รมว.ศธ.ยันไม่ยุบองค์การค้าฯ เผยฐานะการเงินยังไม่ถึงขั้นโคม่า
แต่จะนำผลวิจัยจุฬาฯ มาพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด ด้าน
“ธเนศพล” แย้งมองกำไร-ขาดทุนอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องคำนึงถึงบริบทอื่นๆ
ด้วย

จากกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษา
ทิศทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. พร้อมบอร์ด
สกสค.พิจารณาว่าควรยุบเลิกการดำเนินงานองค์การค้าฯ
เพราะหากดำเนินการต่อก็มีแต่ขาดทุน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวกรณีนี้ว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งนายพินิจศักดิ์ได้รายงานว่า
เรื่องนี้ดำเนินการตั้งแต่สมัยที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
เป็น รมว.ศธ. โดยข้อมูลที่วิจัยในขณะนั้นยังไม่มีแผนการฟื้นฟูองค์การค้าฯ
ที่กำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดถือว่าเป็นประโยชน์
และต้องนำมาดูว่าช่องว่างขององค์การค้าฯ ที่ทางจุฬาฯ เห็นคืออะไร ตรงไหน
รวมถึงดูว่าช่องว่างที่เขาเห็นเราได้แก้ไขไปแล้วหรือยัง
อย่างน้อยเป็นกระจกให้เห็น ส่วนจะยุบ ไม่ยุบ ไม่ใช่ประเด็น

เพิ่มเพื่อน

“การยุบอะไรไม่ใช่ของง่าย แต่ถ้าถึงเวลาจำเป็นก็คงต้องมี
แต่ตอนนี้สำหรับองค์การค้าฯ คงยังไม่ใช่
แต่จะนำผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแน่นอน ส่วนที่ผลวิจัยระบุว่า
องค์การค้าฯ มีแนวโน้มล้มละลายนั้น ผมดูแล้วคิดว่ายังพอขยับตัวได้
ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด ยังไม่ถึงขั้นนั้น” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานของ
องค์การค้าฯ กล่าวว่า ตนได้รับผลการวิจัยดังกล่าวแล้ว
และได้มอบให้องค์การค้าฯ
ไปดูรายละเอียดว่าจะสามารถนำข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม
เท่าที่อ่านรายงานสรุปผลการวิจัยไม่ได้ระบุให้ยุบเลิกองค์การค้าฯ
ไปเลยทีเดียว และจากการดำเนินงานแก้ปัญหาที่ผ่านมา
อค.ก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาไปต่อได้ ดังนั้นการมององค์การค้าฯ
จะดูเฉพาะเรื่องขาดทุน-กำไรเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมองบริบทในมุมอื่นๆ
ด้วย โดยเฉพาะการที่องค์การค้าฯ
เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดราคากลางทั้งหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ไม่ให้สูงเกินไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์