หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ. ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเข้ม ผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ. ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเข้ม ผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

781
สพฐ. ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเข้ม ผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
สพฐ. ลงนามความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเข้ม ผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และนายบรรณวุฒิ พันธุเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วย นางประภาศรี พิทอนวอน ที่ปรึกษาบริษัทฯ และนายชาญวิทย์ จันทวร ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้แทนจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัดร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2 กระทวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

advertisement

การลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) รวมถึงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้สนับสนุนสื่อ English Discoveries สำหรับนักเรียนรายบุคคล จำนวน 1,650 คน สำหรับครูผู้สอน จำนวน 985 คน และสนับสนุนสื่อให้กับบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน เป็นจำนวนเงิน 4,305,000 บาท

advertisement

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนแบ่งเป็น นักเรียน 1,500 คน ครู 379 คน และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมแบ่งเป็นนักเรียน 150 คน และครู 12 คน “ขอขอบคุณ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยการสนับสนุนสื่อครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ดียิ่งขึ้น” นายอัมพร กล่าว

ครูอัพเดตเอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

advertisement