ดาวน์โหลดด่วน! ที่นี่! สรุปจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 โดยคุรุสภา

267

เพิ่มเพื่อน


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!

info010359_1.jpg ไฟล์ที่1   

info010359_2.jpg ไฟล์ที่2   

info010359_3.jpg ไฟล์ที่3


ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44686&Key=infographics