บิ๊กหนุ่ยเดินหน้าเข็นครูออกข้อสอบอัตนัย

55

    “ดาว์พงษ์” เล็งสร้างทีมระดับภูมิภาค พัฒนาครูออกข้อสอบอัตนัย
เน้นคิดวิเคราะห์ หวังให้ครูนำไปปรับใช้ออกข้อสอบโรงเรียน
เผยจะเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป

    วันนี้ (7 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง
ได้มาเข้าพบและหารือถึงการพัฒนาการศึกษา
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี
ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาก โดยทั้ง 2
โรงเรียนมุ่งคัดเลือกเด็กเก่งระดับหัวกะทิ ซึ่งมีความเป็นเลิศอยู่แล้ว
และสามารถทำได้เพราะเป็นการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
แต่ในส่วนของรัฐไม่สามารถคัดเลือกเฉพาะเด็กเก่งได้
เราต้องดูแลเด็กทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปัญหาของเด็กไทยส่วนใหญ่ คือ
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ แต่เก่งเรื่องการจำ ซึ่งตนสนใจแนวคิดของ ดร.ธงชัย
ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อดีต
ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ อดีต
ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่ได้พูดถึงการสร้างทีมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูในการออกข้อสอบที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อมาสู้กับข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ
พิซา และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต

เพิ่มเพื่อน

    
“เคยมีการเสนอแนวคิดนี้มานานแล้ว แต่สุดท้ายก็เงียบไปไม่มีการดำเนินการ
เรียกว่าเคยพยายามง้างนก
แต่ตอนนี้ผมเห็นว่าถึงเวลานี้ที่เราต้องพัฒนาเด็กให้คิดเป็นและทันโลกยุค
ใหม่ ดังนั้น ผมจะนำเรื่องนี้ไปศึกษาดูก่อน
ทั้งการตั้งทีมพัฒนาการออกข้อสอบในระดับภูมิภาค หรือ
อาจต้องมีทีมตรวจข้อสอบด้วย
โดยเป้าหมายคือการสร้างและพัฒนาครูในพื้นที่มีความรู้
เข้าใจในการออกข้อสอบที่อัตนัย ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
และครูสามารถนำไปปรับใช้กับการออกข้อสอบในโรงเรียน
เพื่อวัดความรู้ของเด็กได้ด้วย ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความจะต้องเปลี่ยนทันที
เราจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างน้อยต้องได้วิธีการออกมา
เพื่อให้ครูมีแนวคิดในการนำไปใช้
ส่วนจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนและเด็ก
แต่เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กเริ่มคิดวิเคราะห์จากข้อสอบโรงเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับที่โตขึ้น” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า
ความสำเร็จของโรงเรียนเก่ง ๆ
เขาเริ่มตั้งแต่วิธีการคัดเลือกเด็กโดยเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์
เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องรีบผลิตวัตถุดิบไปป้อน
โดยเฉพาะเด็กที่ฐานะยากจน
หรืออาจไม่เก่งมากก็จะใช้จุดนี้เป็นฐานในการสร้างโอกาสให้เด็กฝึกฝนการคิด
วิเคราะห์ได้.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12:50 น.