แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

2133
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันเลยค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

คำชี้แจง 

ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โปรดอ่านคำแนะนำ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาเรียนรู้บทเรียน จาก คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. เริ่มทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์
4. สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
5. หาก ชื่อ และ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล ก่อนพิมพ์ใบประกาศ

 

เพิ่มเพื่อน

คลังความรู้ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กัญชา และกัญชง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถศึกษาได้ตามหัวข้อ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปทำแบบทดสอบต่อไป

เข้าคลังความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

รับใบประกาศ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์ จากเมนูนี้ กรุณากรอก รหัสบัตรประจำตัวประชาชน แล้วคลิกค้นหา จากนั้นให้ตรวจสอบชื่อผู้ทำแบบทดสอบ และ ปริ้นใบประกาศ

 

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

เข้าสู่บทเรียน

ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มี จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
2. แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ก่อนลงมือทำข้อสอบ ต้องอ่านคำสั่งให้ละเอียด
3. โปรดเลือกประเภทผู้ทำแบบทดสอบ จังหวัด อำเภอ กรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ – สกุล ผู้สอบให้เรียบร้อย
4. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยเลือก ก ข ค ง ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หากต้องการเปลี่ยนคำตอบใหม่ให้กดเลือกคำตอบที่ต้องการ
5. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์

เข้าทำแบบทดสอบ

ระบบค้นหาเกียรติบัตร

 

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ การเรียนรู้กัญชา และกัญชง อย่างชาญฉลาด สำหรับประชาชน สำนักงาน กศน.