ติง-ศธ.ให้สิทธิ์คนนอก ชิงเก้าอี้ครูวิทย์

51

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีมติให้ผู้ที่จบปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้เช่นเดียวกับผู้ที่จบทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์นั้น ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า มติดังกล่าวทำให้นักเรียน ม.6 ที่สมัครเรียนต่อคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ เกิดความลังเลและหวั่นไหวเป็นอย่างมาก บางคนที่สอบเข้าได้แล้วอาจขอสละสิทธิ์ เพราะมองว่าการเรียนครูต้องเรียนถึง 5 ปี ส่วนคณะวิทยาศาสตร์เรียนเพียง 4 ปีเท่านั้นก็สามารถเป็นครูได้เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการทำให้ชาติบ้านเมืองเสียโอกาสมาก ซึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่คนเก่ง คนดีเริ่มมาเรียนครูมากขึ้นแล้ว

ประธาน ส.ค.ศ.ท. กล่าวด้วยว่า ขอยืนยันว่าปัจจุบันไม่ได้มีการขาดแคลนครูด้านวิทยาศาสตร์ เพราะมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านสาขานี้จำนวนมาก และแต่ละปีก็จะมีบัณฑิตที่จบครูด้านวิทยาศาสตร์ และมีนักศึกษาที่เรียนครูด้านวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดให้ผู้ที่จบด้านอื่นๆ และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ศธ.ก็ควรเรียกบรรจุผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ให้หมดก่อน หากบัญชีหมดอายุแล้วก็ให้จัดสอบใหม่ ซึ่งรับรองได้ว่ามีคนมาสมัครเป็นแสนคนแน่นอน.

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ