หน้าแรก คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.

คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.

1202
คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.
คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท.

คลังข้อสอบ พร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท. 

สวัสวัสดีค่ะวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีคลังข้อสอบจาก สสวท. มานำเสนอให้กับคุณครูทุกท่านเลือกนำไปใช้กันค่ะ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ o-net และ nt

คลังข้อสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)    

เพิ่มเพื่อน

advertisement

 ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)                                  

   ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ).                                  

  ประจำปี 2560 P.1 P.2P.3P.4P.5 (เฉลยคำตอบ)  ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)                  

advertisement

 ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)

ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2560 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2561 (เฉลยคำตอบ)
ประจำปี 2562 (เฉลยคำตอบ)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

 

advertisement