ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แบบหัดอ่านภาษาไทย สำหรับเด็ก4ขวบ

298
แบบหัดอ่านภาษาไทย สำหรับเด็ก4ขวบ

        สำหรับคุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการอยากได้แบบหัดอ่านภาษาไทย ไว้ไปใช้ในการสอน จะนำไปสอนลูก หรือจะนำไปใช้สอนเด็กๆ แบบหัดอ่านภาษาไทยนี้ ประกอบด้วย 2 ชุด ซึ่งสามารถนำไปเย็บเป็นหนังสืออ่านภาษาไทย ได้ 1 เล่ม 

เพิ่มเพื่อน
        วิธี
การพรินต์ ให้ปริ้นชุดที่1 ตามปกติ จากนั้น นำกระดาษชุดที่1 ไปปริ้นชุดที่ 2
และพับครึ่ง แล้วเย็บตรงกลาง จะได้ หนังสือ อ่านภาษาไทย 1 เล่ม ครับ
             ชุด 1 >> คลิก 
             ชุด 2 >> คลิก