ศธ.เล็งถก สทศ.จัดทดสอบภาษาไทย หลัง ธ.โลกชี้เด็กไทย 1 ใน 3 อ่านไม่เข้าใจเนื้อหา

69

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือ
ถึงแนวทางแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งที่ผ่านมา
สำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาเปิดเผยข้อล่าสุดว่ามีคนไทย 1 ใน 3
ที่ยังอ่านหนังสือน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน
ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลกเวิร์ดแบงค์ระบุว่าเด็กไทย 1 ใน 3
มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ำ ยังอ่านไม่เข้าใจในเนื้อหา ซึ่งที่ผ่านมา
ศธ.มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 และตั้งเป้าให้ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้น ป.1
จะต้องอ่านออกเขียนได้ 100% โดยอาศัยกลไกต่างๆ มาใช้พัฒนาผู้เรียน
ทั้งการส่งเสริมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง หรือบีบีแอล
เป็นต้น โดยพบว่าภาคเรียนที่ 1/2558 มีเด็กอ่านไม่ออก 7.37% ภาคเรียนที่ 2
ช่วงเดือนพฤศจิกายน เด็กอ่านไม่ออกลดลง 5.71% และลดลงเหลือ 4.04%
ในเดือนมกราคม 2559 ถือว่าน่าพอใจ เพราะปัญหาลดลงชัดเจน
และยังส่งผลในเชิงบวกไปสู่ระดับอื่นๆ ด้วย

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด
ศธ.กล่าวว่า จะหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ให้ศึกษากระบวนการจัดทดสอบสมรรถนะภาษาไทยของเด็กไทยในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ที่มา :

Logo