“บิ๊กหนุ่ย”ยันเด็ก”อ่านออก” เพิ่มขึ้น หลังเวิลด์แบงก์ระบุ 1 ใน 3 เด็กไทยผลสัมฤทธิ์อ่านต่ำ ไม่เข้าใจเนื้อหา

113

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า
ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ซึ่งที่ผ่านมาสำนัก
งานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า มีคนไทย 1 ใน 3
ที่ยังอ่านหนังสือน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน
ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลก(เวิลด์แบงก์) ระบุว่าเด็กไทย 1 ใน 3
มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านต่ำยังอ่านไม่เข้าใจเนื้อหาซึ่งที่ผ่านมา
ศธ.มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 และตั้งเป้าให้ปีการศึกษา 2559 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1
จะต้องอ่านออกเขียนได้ 100% โดยอาศัยกลไกต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งการส่งเสริมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองหรือ BBL
เป็นต้น โดยพบว่าภาคเรียนที่ 1/2558 มีเด็กอ่านไม่ออก คิดเป็น 7.37%
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน เด็กอ่านไม่ออกลดลงเหลือ 5.71%
และลดลงเหลือ 4.04% ในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งถือว่าน่าพอใจ
เพราะปัญหาลดลงชัดเจนและยังส่งผลในเชิงบวกไปสู่ระดับอื่นๆ ด้วย

“จาก
นี้จะต้องเพิ่มระดับการพัฒนาจากการอ่าน
ไปสู่การอ่านและเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านด้วย ซึ่งได้มอบให้นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัด ศธ.ไปดำเนินการวางแผนช่วงต่อไป” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว

ที่มา :