advertisement

สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ

601

advertisement

สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ
สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ

advertisement

สพฐ.ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา “ขอ-เลื่อน” วิทยฐานะ  ครูทุกคน ต้องมี ทักษะ ภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่า ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้เป็นปีแห่งการเดินหน้ายกระดับภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนสังกัด สพฐ. โดยในส่วนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้กำหนดกรอบสมรรถนะไว้ว่า ครูผู้สอนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานความรู้ภาษาอังกฤษจะต้องอยู่ในระดับ B

โดยขณะนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างการวางแผนให้ครูมีสมรรถนะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะมีกระบวนการทดสอบสมรรถนะให้แก่ข้าราชการครู จากนั้นจะมีการไต่ระดับสมรรถนะด้านภาษา รวมถึงจะนำภาษาอังกฤษมากำหนดเป็นค่าคะแนนให้ครูใช้เลื่อนวิทยฐานะด้วย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านภาษาให้แก่ครูมากขึ้น ดังนั้นต่อไปนี้ครูทุกคนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

เพิ่มเพื่อน

advertisement

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนตัวผู้เรียนจะเริ่มฝึกการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยการสื่อสารภาษาคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย เพราะต้องยอมรับว่าโลกยุคนี้คงไม่สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เพียงภาษาเดียวแล้ว ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้มากขึ้น

advertisement

ซึ่งตนจะกำหนดให้โรงเรียนขับเคลื่อนการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยครูผู้สอนจะต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มการเรียนรู้วิชาหลักด้วย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  #At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู