หน้าแรก วิทยฐานะครู เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง

เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง

0
เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21

เช็ก ประวัติการอบรม หลักสูตรที่ คุรุพัฒนา รับรอง คุณครูเคยอบรมที่ไหนมาบ้าง

อย่าปล่อยให้ตนเองเสียสิทธิ์การอบรมที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ  รีบตรวจสอบหลักสูตร และรุ่นที่เปิดอบรมได้ ครูสามารถใช้สิทธิ์เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) และบริบทของโรงเรียน  โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วเท่านั้น  สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นอบรมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาโดยใช้รหัสหลักสูตรค้นหาได้ที่

ตรวจสอบข้อมูล. ตรวจสอบการอบรม ตรวจสอบข้อมูลวิทยากร. ค้นหาประวัติการอบรม จากหมายเลขบัตรประชาชน. เลขที่บัตร ประชาชน. ค้นหา. หากพบหน่วยพัฒนาครูแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โปรดแจ้ง [email protected]

ตรงจสอบข้อมูลได้ที่ เพียงใส่เลขบะตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21
เช็ก ชม. อบรม คุรุพัฒนา รับรอง ว.21

คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=class

 

เพิ่มเพื่อน

advertisement

* หมายเหตุ วงรอบการอบรมหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง จะอบรมตาม คุณสมบัติวันที่ที่คุณครูครบรอบการบรรจุ นะคะ

ข้อตกลงในการใช้งาน เว็บไซต์ นะคะ

advertisement

-ข้อมูลที่ปรากฏใน Website นี้ถูกนำเข้าโดยหน่วยพัฒนาครูทั้งหมด สถาบันคุรุพัฒนาเป็นเพียงผู้สร้างเครื่องมือในการนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เท่านั้น

-เอกสารเล่มหลักสูตร คือบางส่วนของเล่มหลักสูตรฉบับเต็มที่กรรมการพิจารณาหลักสูตรใช้ในการพิจารณา

-Video แนะนำหลักสูตร และโบรชัวร์แนะนำหลักสูตร ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ หลังจากที่หน่วยพัฒนาทราบผลการพิจารณาหลักสูตรแล้ว และไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหลักสูตร

-ทางสถาบันคุรุพัฒนา ไม่ได้พิจารณา และไม่ได้กำหนด และไม่ได้รับรอง อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตร

-มีรุ่นบางรุ่นไม่แสดงในระบบ เนื่องจากเป็นความต้องการของหน่วยพัฒนาครู แต่ผู้เรียนรุ่นนั้น ยังคงถูกบันทึกชั่วโมงเรียน และตรวจสอบได้จาก Website นี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันคุรุพัฒนา

advertisement