เร่งย้ายครูให้เสร็จในเดือนเม.ย. และเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ก่อนบัญชีหมดอายุ 2 พ.ค. 2559

83

    รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ซึ่งมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศธ. เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการ ผู้แทนโดยตำแหน่งของ
ศธ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 77 จังหวัด กศจ.ละ 6 ตำแหน่ง รวม
462 ตำแหน่ง พร้อมทั้งเห็นชอบให้กรรมการ กศจ. ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
มีวาระ 2 ปี แต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นต่อเนื่องได้ กี่วาระ
เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สามารถเปลี่ยนกรรมการ กศจ. ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.) ได้ตลอด หากพบว่าการทำงานมีปัญหา

  
 “ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 4
เมษายนนี้ ที่จะนำรายชื่อผู้แทนโดยตำแหน่งของ ศธ.ทั้ง 462 ตำแหน่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งทั้ง 77 ฉบับ
รวมถึงหารือแนวทางคัดเลือกกรรมการผู้แทน กศจ.ที่มาจากภาคประชาชน
ข้าราชการครูในท้องถิ่น เพื่อเร่งสรรหาให้ครบ องค์คณะ
และคาดว่าจะสามารถประชุม กศจ. ได้กลางเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้งานต่าง ๆ
ขับเคลื่อนได้ ไม่สะดุด โดยเฉพาะการบริหารงาน
ที่เคยเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.) เดิม ที่ต้องมาอยู่ในการดูแลของ กศจ.
โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายครู
ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้
เพื่อจะเรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะครบกำหนด 2 ปี
ในเดือนพฤษภาคมนี้ให้แล้วเสร็จ” รศ.นพ.กำจร กล่าว

   
 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ที่ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประมาณ 8,000 กว่าคน
ใน 73 เขตพื้นที่การศึกษา 31 กลุ่มวิชา โดยจะครบกำหนดการขึ้นบัญชี 2 ปี ใน
วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีรายชื่อครู
ยื่นความประสงค์ขอย้ายที่ อ.ก.ค.ศ. เดิมแล้ว ดังนั้น เมื่อเกิด กศจ.ขึ้น
กศจ. ก็ต้องพิจารณา โยกย้าย และแจ้งอัตราว่างที่ชัดเจน
เพื่อเรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีไว้ต่อไป.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์