5เรื่องเร่งด่วน ที่ต้องทำ หลังตั้ง กศจ.

57

วันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งรายชื่อ คณะกรรมการ
กศจ.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก
และส่งรายชื่อกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 5 เมษายนนี้
และกระทรวงศึกษาธิการจะออกคำสั่งแต่งตั้ง กศจ.ทั้ง 76 จังหวัด
ทันที(ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 59) เพื่อให้
กศจ.สามารถดำเนินการเรื่องเร่งด่วนที่จะพิจารณาภายในเดือนเมษายนนี้  5
เรื่อง คือ

เพิ่มเพื่อน

1.
การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาส
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. การโยกย้ายครู
4. การเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้
5. การสอบบรรจุครูผู้ช่วย


ที่มา : การบริหารงานบุคคลและการขับเคลื่อนการทำงานของ ศธ. ตามคำสั่ง คสช.