อ่านด่วนที่นี่! ขั้นตอนการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูฯทุกวิทยฐานะ

47

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ กศจ.