ศธภ. ชี้ผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนการศึกษาได้

61

          นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธรางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 13
เปิดเผยว่า ภายหลัง ศธ.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.และศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.) โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44
สั่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคนั้น ขั้นตอนต่อจากนี้
ศธภ.จะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนการศึกษา
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนวางแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาล ศธ. และบริบทของท้องถิ่น ซึ่งทุกส่วนต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
เท่าที่คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร
ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ทุกคนยินดีร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดของตนเอง
โดยทำหน้าที่หัวโต๊ะขับเคลื่อนการบริหารจัดการร่วมกับคณะกรรมการ กศจ.
ที่มาจากตัวแทนของรัฐ เอกชน ประชาชน ครู และท้องถิ่น
          ดังนั้น
คงไม่ต้องกังวลกรณีผู้ว่าฯ
ไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาแล้วจะขับเคลื่อนจัดการศึกษาได้หรือไม่
เนื่องจากทุกเรื่องต้องออกมาจากมติของบอร์ด กศจ. ขณะที่ผู้ว่าฯ
จะสั่งการตามอำเภอใจไม่ได้
          ด้านนายอดุลย์ กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อำนาจเจริญ เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.อำนาจเจริญ
มีปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 172 โรง
แต่เมื่อมีโครงสร้างใหม่ก็มั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้
เพราะทุกภาคส่วนจะบูรณาการการทำงานด้านการศึกษาภายในจังหวัดร่วมกัน
ผ่านแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 เม.ย. 2559 (กรอบบ่าย)–