4 นโยบายเร่งด่วน ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. คนที่ 55

1099
4 นโยบายเร่งด่วน ตรีนุช เทียนทอง
4 นโยบายเร่งด่วน ตรีนุช เทียนทอง

4 นโยบายเร่งด่วน การจัดการศึกษา นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. คนที่ 55

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยในช่วงเวลา 8.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) เดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูปประจํากระทรวง (พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์) ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ต่อมา รมว.ศธ. เดินทางถึงห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

เสมา1 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดห้องแถลง ๔ นโยบายเร่งด่วนและแนวทางการทำงาน พร้อมตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชน
โดย ๔ นโยบายเร่งด่วนได้แก่

เพิ่มเพื่อน

๑.การผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๒.การผลักดันความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย เป็น “พื้นที่ปลอดภัย Safe Zone

๓.ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑.

๔.การขับเคลื่อนภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST – ความไว้วางใจ” ที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม กลับมาเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจะสามารถดูแลลูกหลานของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ

#ตรีนุชเทียนทอง #เสมา1 #รัฐมนตรีหญิงคนแรก #ครูเหน่ง #กระทรวงศึกษาธิการ #trust

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ตรีนุช เทียนทอง