สกอ.ยันบรรจุครูคืนถิ่นรุ่นแรกทันเดือนต.ค.นี้

210

สกอ.ยันบรรจุครูคืนถิ่นรุ่นแรกทันเดือนต.ค.นี้
“อาภรณ์”เตรียมเสนอบอร์ด กกอ.ตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการครูคืนถิ่น 2 ชุด
คาดประกาศรับสมัครไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้
มั่นใจรุ่นแรกบรรจุได้ตามกำหนดเดือนตุลาคม 59 

    วันนี้ (5 มี.ค.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ
โดยรุ่นแรกจะรับนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรี
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูทันทีในเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 4,079 อัตรา
นั้นในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) วันที่ 20 เม.ย.นี้
ตนจะเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ต่อข้อถามหลายฝ่ายกังวลว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
อาจจะดำเนินการโครงการดังกล่าวในรุนแรกไม่ทัน
เนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนั้น

    เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะถ้า กกอ.เห็นชอบแต่งแตั้งคณะกรรมการตามที่
สกอ.เสนอแล้ว ก็สามารถดำเนินการได้ทันที่ ซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้
สกอ.น่าจะประกาศรับสมัครทางออนไลน์
พร้อมระบุอัตราที่จะบรรจุได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้
และจัดสอบคัดเลือกกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนอัตราบรรจุได้
นอกจากนี้ผู้ที่จะบรรจุก็เป็นคนที่จบการศึกษาแล้ว
ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวอะไรมาก.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 17:56 น