สพฐ.เผยตัวเลข ครูขาด-ครูเกิน รร.เล็ก ขาดครู 35,691 ห้องเรียน รร.กลาง-ใหญ่ ครูเกิน 90,790 คน

58

สพฐ.เผยตัวเลขครูขาด-ครูเกิน สพฐ.เปิดตัวเลขอัตรากำลัง ครูขาด-ครูเกิน
พร้อมชี้เหตุที่มาของปัญหาการบริหารงานบุคคล
มั่นใจ“กศจ.”ใช้เป็นข้อมูลแก้ปัญหาได้


    วันนี้(6เม.ย.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ
นี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้ส่งข้อมูลสภาพปัจจุบันของปัญหาอัตรากำลังครูให้พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ
ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการบุคลากรในภูมิภาค
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถเกลี่ยคนข้ามเขตพื้นที่ฯได้
ทำให้สพฐ.มีปัญหาการบริหารงานบุคคลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสอนไม่ตรงสาขา
ครูไม่ครบชั้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก
ขณะที่ครูก็กระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่
ทั้งที่จำนวนครูของสพฐ.ไม่ได้ขาดมากเหมือนในอดีต โดยปัจจุบัน
สพฐ.มีนักเรียนทั้งระบบประมาณ 7 ล้านคน มีครูประมาณ 4 แสนคน
คิดเป็นอัตราส่วนครู 1 คนต่อเด็ก 18 คน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า
สำหรับตัวเลขภาพรวมครูทั้งอัตรากำลังที่มีอยู่กับการบรรจุจริง พบว่า
ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) มีอัตรากำลัง 293,045
อัตรา บรรจุจริง 302,008 อัตรา เกินอยู่ 8,963 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มี 128,357 อัตรา บรรจุจริง
119,693 อัตรา ขาด 8,644 อัตรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) มี 9,717
อัตรา บรรจุจริง 4,428 อัตรา ขาด 5,529

เพิ่มเพื่อน

    เมื่อมาดูตัวเลขโรงเรียนที่มีครูขาด-ครูเกิน พบว่า สพป. ครูขาด 6,570 โรง
เกิน 12,409 โรง ครูพอดี 9,009 โรง สพม. ครูขาด 1,188 โรง เกิน 955 โรง
พอดี 217 โรง ส่วนสศศ. ขาด 162 โรง เกิน 10 โรง พอดี 2 โรง

“ส่วนตัวเลขครูสอนไม่ตรงสาขานั้น สาขาปฐมวัย 9,750 คน ภาษาไทย 8,643 คน
คณิตศาสตร์ 8,377 คน วิทยาศาสตร์ 2,437 คน ศิลปศึกษา 1,149 คน
โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน120 คนลงมา มีครู 84,941 คน มีห้องเรียน
120,632 ห้อง ยังขาดครูอีก 35,691 ห้อง
โรงเรียนขาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป
มีครู 314,858 คน 224,067 ห้องเรียน เท่ากับว่ามีครูเกินห้องเรียนถึง
90,790 คน”นายการุณกล่าวและว่า จากตัวเลขนี้จะเห็นว่า ครูของ สพฐ.ไม่ได้ขาด
แต่มีปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
เกลี่ยครูได้อย่างเหมาะสมต่อไป “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 15:29 น.