หน้าแรก ข่าวการศึกษา เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563

เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563

192
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563

เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น

“ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564”

– แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Bu4CJUNQnSM0LZqTUcr7ABEzHaQTud73/view?usp=sharing

เพิ่มเพื่อน

advertisement

– แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/19NKhtbKyMcMumPG-3LCY3NYJn8Qfq97V/view?usp=sharing

advertisement

– แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1VnDwPa0qslVvaARUcb__IEBCvz9imlVO/view?usp=sharing

– เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1W1nBkwos6Af1Sz7aDLK41DcmwGkLzbqT/view?usp=sharing

– เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1gGODkkV-kZRqcOKhXGgi-Xx8PN363iGD/view?usp=sharing

เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563.
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 และเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2563.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

advertisement