ฟัน 2 รายเอี่ยวทุจริตตำราล่องหน

74

นายสุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหนังสือเรียน เพื่อหาผู้รับผิดชอบกรณีหนังสือเรียนที่องค์การค้าของ สกสค.จัดพิมพ์แบบเรียนสูญหายตั้งแต่ปี 2557 มีนายวินัย รอดจ่าย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ผลการสืบสวนพบว่ามีการสูญหายไป 530,000 เล่ม และมีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดูแล จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ราย คือ ผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายผลิตและการพิมพ์และเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ ทั้ง 2 รายรับทราบข้อกล่าวหาแล้วและรับที่จะให้การและรายงานข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งวันที่ 27 เม.ย.นี้ หากพบว่ามีการพาดพิงถึงอดีตผู้บริหารองค์การค้าฯ หรือเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย

ด้านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศธ.หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกเงิน 2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี คืนจากธนาคารธนชาตว่า ได้รายงานให้ รมว.ศธ.รับทราบผลการดำเนินการ โดยล่าสุด นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ได้ส่งเรื่องให้อัยการเป็นผู้ทำเรื่องฟ้องแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนจากธนาคารธนชาตแล้ว.

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 เม.ย. 2559 05:01