จะสอบครูผู้ช่วยโหลดด่วน! ศธ.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 18 เดือน (วันที่12 ก.ย.58-31มี.ค.59)

51

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2

(วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 59) กระทรวงศึกษาธิการ

รอบ 18 เดือน

เพิ่มเพื่อน

*****************************************

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!


นโยบาย 1 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 2 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 3 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 4 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 5 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 6 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 7 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 8 รอบ 18 เดือน.pdf   

นโยบาย 10 รอบ 18 เดือน.pdf   


กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 19 เม.ย. 2559