สกศ.กำจัดจุดอ่อนแผนการศึกษาชาติ ยัน! ครูยังเป็นข้าราชการ ยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เขียนแผนไว้เช่นนั้น

58

“กมล” เผย เร่งกำจัดจุดอ่อนแผนการศึกษาชาติ 15 ปี ยัน ครูยังเป็นข้าราชการ
ชี้ การเขียนแผนต้องยึดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยเป็นที่ตั้ง


วันนี้ (25 เม.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ซึ่งเป็นแผน 15
ปี เสร็จสิ้นแล้วทั้ง 4 ภูมิภาค
โดยมีข้อเสนอแนะจากทุกภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เป็นห่วงเรื่องการปฎิรูปครู
เพราะหลายคนเข้าใจว่าแผนการศึกษาชาติฉบับนี้จะทำให้ครูกลายเป็นพนักงาน
ราชการ ซึ่งขอชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนยังมีการสอบคัดเลือก
การบรรจุครู และสิทธิและประโยชน์ของครูยังเป็นข้าราชการเหมือนเดิม
เพียงแต่จะมีครูและโรงเรียนรูปแบบใหม่เกิดขึ้น คือ มีโรงเรียนเฉพาะทาง เช่น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
รวมถึงการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล

เพิ่มเพื่อน

    “ต้องยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เขียนแผนไว้เช่นนั้น
โดยไม่อธิบายว่าสถานะของครูยังเป็นข้าราชการเหมือนเดิม
จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังนั้น
ขอครูอย่าวิตกกังวลเราไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนให้ครูเป็นพนักงานราชการ
ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ถือเป็นเรื่องดีและทำให้ต้องกลับมาทบทวนว่าการเขียน
แผนการศึกษาแห่งชาติว่า
ไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
แต่ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพผลสมฤทธิ์ทางการศึกษาเด็กไทยมากกว่า” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 16:38 น.