เช็กที่นี่ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ปรับเวลาเปิดปิดเป็น ตี 5 ถึง 4ทุ่ม

143
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ตีห้าถึงสี่ทุ่ม-01
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ตีห้าถึงสี่ทุ่ม-01

เช็กที่นี่ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ปรับเวลาเปิดปิดเป็น ตี 5 ถึง 4ทุ่ม

เพิ่มเพื่อน
ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ปรับเวลาเปิดปิดเป็น ตี 5 ถึง 4ทุ่ม
ร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00 – 22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัดเท่านั้น
ซึ่ง ร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00 – 22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบศีรีชันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด
โดยร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00 – 22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน จนถึง วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นจะมีประกาศของจังหวัด ระบุอื่นใดนอกเหนือจากนี้)
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด
ร้านสะดวกซื้อที่ปิด ในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด

ห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อที่ปิด,ห้างปิดสองทุ่ม,ปรับเวลาปิดห้าง,เวลาปิดเซเว่น,เซเว่นปิดกี่โมง,จังหวัดพื้นที่สีแดง,รายชื่อจังหวัดพื้นที่สีแดง,เช็กรายชื่อจังหวัดพื้นที่สีแดง