เลขาฯ ก.ค.ศ.ย้ำเป็นอำนาจ ‘กศจ.’ เรียกบรรจุครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ หรือเปิดสอบใหม่หมด

102

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า
ได้เชิญผู้แทน ก.ค.ศ.ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดต่างๆ
มาหารือ เพื่อสอบถามปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของ กศจ.จังหวัดต่างๆ
รวมถึง ข้อขัดข้องในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
โดยให้ส่งข้อมูลให้
ก.ค.ศ.ในฐานะทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) รวบรวม
จากการหารือพบว่ามีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ
ส่วนหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ไม่ต้องปรับแก้
เพราะคำสั่งระบุชัดเจนว่าให้โอนอำนาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นอำนาจของ กศจ.ดังนั้น
การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยจึงเป็นอำนาจของ
กศจ.ซึ่งพิจารณาได้ว่าจะเรียกบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้
หรือเปิดสอบใหม่ทั้งหมด โดยจะดูจากอัตราว่าง
และสาขาที่แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ กำหนดมา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน