สพฐ.สรุปยอดรับเด็กเหลือที่เรียนว่างอื้อ

40

ชี้สาเหตุผู้ปกครองยังติดค่านิยมร.ร.ดัง ยันห้ามขยายจำนวนต่อห้อง

นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการรับนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดแผนรับนักเรียนทุกระดับทั่วประเทศ 1,960,000 คน ในภาพรวมรับได้ 1,090,550 คน มีที่ว่าง 869,450 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 1 แผนรับ 420,000 คน รับได้ 120,000 คน เหลือ 300,000 คน ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) แผนรับ 540,000 คน รับได้ 240,550 คน เหลือ 299,450 คน มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) แผนรับ 600,000 คน รับได้ 480,000 คน เหลือ 120,000 คน และ ม.4 แผนรับ 400,000 คน รับได้ 250,000 คน เหลือ 150,000 คน ซึ่งจากการรายงาน พบว่าผู้ปกครองและนักเรียนยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 357 โรง แยกเป็นประถมฯ 75 โรง และมัธยมฯ 282 โรง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้สามารถรับนักเรียนได้เต็มตามแผน ส่วนโรงเรียนทั่วไปที่เหลืออีก 30,459 โรง ยังรับนักเรียนไม่เต็มตามแผน เฉลี่ยแล้วชั้นอนุบาล 1 รับได้ 15 คนจากแผน 30 คนต่อห้อง ป.1 รับได้ 17 คนจากแผน 40 คนต่อห้อง ม.1 รับได้ 30 คน จากแผน 40 คนต่อห้อง และ ม.4 รับได้ 28 คนจากแผน 40 คนต่อห้อง

เพิ่มเพื่อน

ผอ.สนผ.กล่าวอีกว่า สาเหตุที่มีที่นั่งว่างเหลือเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชากรวัยเรียนทุกชั้น ทุกประเภทลดลง ทำให้โรงเรียนทุกสังกัดมีเด็กเข้าเรียนน้อยลง ทั้งนี้ จากการที่ สพฐ.เปิดให้ผู้ปกครองและเด็กที่ยังไม่มีที่เรียนมายื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนที่เขตพื้นที่ฯและโรงเรียนใกล้บ้าน โดยให้มารายงานตัวเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนมายื่นความจำนงน้อยมาก คาดว่าเด็กไม่มายื่นความจำนงสุดท้ายจะไปเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ขณะเดียวกันมีโรงเรียนยอดนิยมบางแห่งแสดงความจำนงมาที่ สพฐ.ขอขยายจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่ง สพฐ.ได้ส่งหนังสือเวียนยืนยันให้ม.1 และ ม.4 รับได้ 40 คนต่อห้อง ขยายได้ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง.

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 26 เม.ย. 2559 05:01