วิธี ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่

377
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 05-01
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 05-01

วิธี ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่

สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวงเฉพาะ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้นให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยอนุโลม

สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้มีกำหนดการ ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564  ปลายเดือน เมษายน 2564

โดยซึ่งบัดนี้สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ได้ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย โดยคุณครูสามารถเข้า ดู ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบ ธรรมศึกษา ด้วยการเลือกที่ ภาคต่างๆ และ ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.8 / ศ.8) พ.ศ. 2563 ได้เลยค่ะ

เข้าตรวจสอบ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

เพิ่มเพื่อน

และ ครูอัพเดตดอทคอม มี วิธี ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น มามาฝากคุณครูค่ะ ไปดู วิธี ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น กันเลยค่ะ

1.คุณครูเข้าสู่เว็บไซต์ ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าตรวจสอบ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา คลิกที่นี่

จะพบกับหน้าต่างสำหรับ ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น ดังภาพ

วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 01
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 01

 

2. จากนั้น คุณครูทำการเลือก ภาคที่ต้องการ ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น

วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 01
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 02

 

3. หลังจากที่ทำการ เลือก ภาคที่ต้องการ ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น จะปรากฏรายชื่อจังหวัดในแต่ละภาค

วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 01
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 03

 

4. จากนั้น คุณครูทำการ ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น โดยคลิกที่ไฟล์ในจังหวัดที่ต้องการ เช่น  ธศ.ตรี ป. หมายถึง ธรรมศึกษา ชั้น ตรี ระดับประถมศึกษา ธศ.ตรี ม.หมายถึง ธรรมศึกษา ชั้น ตรี ระดับมัธยมศึกษา ค่ะ

วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 01
วิธีดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2564 04

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า วิธี ดูประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่ จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ และขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ค่ะ

สอบธรรมศึกษา 2563 , ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 , ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2564 ,ผลสอบธรรมศึกษา 2563 , ผลสอบธรรมศึกษา 2564 , ดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 , ดูผลสอบธรรมศึกษา 2564 , สอบธรรมศึกษา , สอบธรรมศึกษาชั้นตรี , สอบธรรมศึกษาชั้นโท , ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี , ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท