จะสอบบรรจุครูผู้ช่วยต้องรู้! หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

56

จะสอบบรรจุครูผู้ช่วยต้องรู้! หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

เพิ่มเพื่อน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  ไปแล้วนั้น ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ว14/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558 ซึ่งมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย