สกสค.เซ็งหนักมาก!! ธ.ออมสินเมินข้อเสนอรีไฟแนนซ์หนี้ครู ยันไม่คืนเงินกองทุน ช.พ.ค.ถ้าผู้กู้ตาย

66

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัส
ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ได้หารือกับผู้แทนจากธนาคารออมสิน
เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
ที่ธนาคารออมสินจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้กู้ที่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้เงินการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ที่ทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต มาค้ำประกันวงเงินกู้
หรือรีไฟแนนซ์หนี้ ซึ่ง สกสค.เสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ 2
แนวทาง แต่ธนาคารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำตามที่่ สกสค.เสนอไม่ได้
เพราะไม่เป็นเจตนารมณ์ของโครงการ เมื่อธนาคารไม่รับข้อเสนอ
ผมจะแจ้งรัฐมนตรีว่าการ ศธ., ปลัด ศธ.และนำเข้าพิจารณาในบอร์ด
ช.พ.ค.ต้นเดือนพฤษภาคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 27 เม.ย. 2559