สพฐ.ลั่นปี 59 ลดเด็กหลุดระบบศึกษา

159

สพฐ.ลั่นปี 59 ลดเด็กหลุดระบบศึกษา

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้หารือโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่ง สพฐ.ตั้งเป้าอีก 3 ปีจะดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐให้ครบทุกตำบล 7,424 โรง แต่จะเริ่มเฟสแรกปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,342 โรง เป้าหมายหลักคือต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพครบทุกตำบล รวมทั้ง จะมีการจัดตั้งกองทุนผู้ปกครองในทุกโรงเรียนด้วย เบื้องต้นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการช่วยเหลือเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง สพฐ.จะประกาศให้ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแห่งการลดจำนวนเด็กตกหล่นในระบบการศึกษา ซึ่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สพฐ.ได้สำรวจปัญหาเด็กออกกลางคันของโรง-เรียนในสังกัดพบว่ามีเด็กออกกลางคัน 8,814 คน ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหา ได้แก่ ความยากจน ปัญหาครอบครัว เด็กบางคนแต่งงานทั้งที่ยังอยู่ในวัยเรียน ปัญหาการปรับตัว บางรายต้องคดี เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ

ด้านนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สนผ.กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในระยะเร่งด่วนจะเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้น เชื่อว่าจะทำให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ทำหนังสือถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษากำชับว่าในปีการศึกษา 2559 ทุกเขตพื้นที่ต้องให้ความสำคัญและดูแลเด็กกลุ่มนี้ด้วยการพยายามผลักดันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการรับเด็กเข้าเรียน ส่วนระยะยาวต้องจัดทำระบบการส่งต่อเด็ก โดยเห็นร่วมกันว่าหากเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบดูแลเด็กที่ออกกลางคันจนกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา.

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 27 เม.ย. 2559 06:01