4 หลักเกณฑ์ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

1423
4 หลักเกณฑ์ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
4 หลักเกณฑ์ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

4 หลักเกณฑ์ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ซื้อ เช่าซื้อ สร้างอาคารที่อยู่อาศัย)

-หลักเกณฑ์ที่ 1 ทำสัญญา “ตั้งแต่” วันที่ 1 มกราคม 2564
ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อธนาคาร

-หลักเกณฑ์ที่ 2 ทำสัญญา “ก่อน” วันที่ 1 มกราคม 2564
กรณีลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องมี
หลักฐานจากธนาคารว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืม

-หลักเกณฑ์ที่ 3 ธนาคารส่งข้อมูลของลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ให้กรมสรรพากร

-หลักเกณฑ์ที่ 4 ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 2564 ที่ต้อง
ยื่นรายการในปี 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กรมสรรพากร : http://www.rd.go.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
______________________________
สอบถามเพิ่มเติมที่
Inbox : m.me/GHBank
Call Center : 0-2645-9000
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64
Website : http://www.ghbank.co.th/

สินเชื่อบ้าน ,ธอส ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,ทำให้คนไทยมีบ้าน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธอส.

อื่นๆที่น่าสนใจ: