“กมล”เล็งตัดประเด็นสถานะครูในแผนการศึกษาแห่งชาติ

86

เล็งตัดประเด็นสถานะครูในแผนการศึกษาแห่งชาติ
„ประชาพิจารณ์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติใกล้ครบ 4 ภูมิภาค
“กมล”ย้ำฟังเสียงสะท้อนของครู เร่งสรุปให้จบ หวังใช้ทัน 1 ต.ค.นี้
ส่อแววตัดประเด็นเปลี่ยนสถานภาพครูเป็นพนักงานราชการทิ้ง


    วันนี้(3พ.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้
สกศ.กำลังทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2560-2574) ซึ่งเมื่อประชาพิจารณ์ครบทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว
จะมีการปรับปรุงร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้สมบูรณสอดคล้องกับความ
ต้องการของครู โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ในการสรุปเสนอสภาการศึกษา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบ
ซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือนกันยายนน่าจะสามารถจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ได้
และนำไปได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 นี้

    

เลขาธิการสกศ. กล่าวต่อไปว่า
สำหรับเรื่องการเรียนฟรีในแผนการศึกษาแห่งชาติจะไม่ระบุชัดว่าจะต้องเรียน
ฟรีกี่ปี ใครจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ แต่จะพูดในเชิงหลักการเท่านั้น
ที่สำคัญจะพูดถึงภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม
ที่จะต้องเข้ามาร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ซึ่งที่ผ่านมาเราไปเน้นแต่เรื่องการรับการบริจาค แต่ขณะนี้เรามีรูปแบอื่น ๆ
แล้ว ส่วนการจัดสรรงบฯจะจัดไปที่เด็กหรือที่โรงเรียนก็ต้องมีการพูดถึง
โดยปัจจุบันจัดสรรไปที่โรงเรียน แต่อนาคตจะจัดสรรไปที่ตัวเด็ก เช่น
คูปองการศึกษา เพื่อให้เด็กเลือกไปเรียนโรงเรียนไหนก็ได้ เป็นต้น

    “สำหรับประเด็นความห่วงใยในสถานะของครู
ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยากให้ครูเป็นข้าราชการและอยู่ในระบบเหมือนเดิม
สกศ.ได้รับทราบข้อห่วงใยนี้และพร้อมที่จะนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข
แต่จุดมุ่งหมายเดิมของการกำหนดให้ครูเป็นพนักงานราชการหรือมีสถานะอื่นนั้น
ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนทั่วไปหรือครูส่วนใหญ่ แต่จะเป็นโรงเรียนบางประเภท
ซึ่งวันนี้ยังไม่มี เช่น โรงเรียนนิติบุคคล
โรงเรียนที่สอนสาขาเฉพาะที่ต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ซึ่งอาจมีอัตราจ้าง
หรือไปสรรหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาและมีสถานะที่ไม่ใช่ข้าราชการครู
ดังนั้นจึงอยากครูทุกคนสบายใจว่า เรายังใช้ระบบเดิมในการคัดเลือกครู
รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารก็ยังใช้ระบบเดิม
อย่างไรก็ตามเมื่อครูมีความกังวลกันมากก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะตัดส่วนนี้
ออกไป”ดร.กมลกล่าว “

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:35 น.