เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

796
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับโครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

รายละเอียดโครงการ

โครงการ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 2 โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียนและการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลายทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
สนับสนุนเยาวชนไทยที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ให้เข้าถึงเยาวชนที่ต้องการโอกาสและทุนทรัพย์อย่างเท่าเทียม สานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ เพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 การให้ทุนฯ*

เพิ่มเพื่อน
 • คอร์สเรียนจาก OnDemand, DA’VANCE, FAROSE และการแนะแนวการศึกษาจาก TCASter
 • อุปกรณ์การเรียน (พิจารณาตามความเหมาะสม)
 • การแนะแนวทางศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพในอนาคต

 คุณสมบัติผู้รับทุนฯ

 • เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ม. 4, ม. 5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่น
 • มีความจำเป็นต้องการการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
 • มีคะแนนเรียนในเกณฑ์ดี (GPA 3.00 ขึ้นไป)
 • มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการให้ และรับทุนฯ

วันนี้ – 31 ต.ค. 2564

 ขั้นตอนการขอทุนฯ

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ลิงก์ สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต คลิกที่นี่

ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับทุนฯ ที่อีเมล [email protected]

แอด Line Official: @LC_LCP

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาใบเกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด
 4. ลิงก์เอกสารรับรอง (นักเรียนที่กำลังเรียนม.4-ม.6 ให้คุณครูลงชื่อรับรอง, นักเรียนที่จบม.6 แล้ว ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง)
 5. เอกสารประกอบรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

– หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ถ้ามี)

– หลักฐานการกู้ยืม (ถ้ามี)

– เอกสารการจ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

หากนักเรียนเข้าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทาง Line ภายใน 7 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

*ทุนฯ ที่ได้รับ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดโครงการฯ และขอสงวนสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในภาคเรียน หรือปีการศึกษาถัดไปได้

 สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก LEARN CORPORATION