ดาวน์โหลดที่นี่!! จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

56

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ)เพิ่มเพื่อน


ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่


ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45271&Key=infographics