อัตรากำลัง บรรจุ ครูผู้ช่วย 2564 การบริหารอัตรากำลัง สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64

612
อัตรากำลังบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย 2564
อัตรากำลังบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย 2564

อัตรากำลัง บรรจุ ครูผู้ช่วย 2564 การบริหารอัตรากำลัง สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

อัตรากำลัง บรรจุ ครูผู้ช่วย 2564 การบริหารอัตรากำลัง สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ อัตรากำลัง บรรจุ ครูผู้ช่วย 2564 การบริหารอัตรากำลัง สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64 โดยเป็นการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีค่ะ ราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ที่กำลังจะดำเนินการรับสมัครกันในเร็ววันนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ตามที่ก.ค.ศ.ได้มีมติกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสพฐ.
ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ว23/2563) โดยให้สพฐ. บริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิมไปจนสิ้นปีการศึกษา 2563 และให้บริหารอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปนั้น

ต่อมาสพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีพ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 และกระบวนการสอบแข่งขันจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ว23/2563
มีผลบังคับใช้แล้ว แม้ว่าต่อมาจะมีการเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากการสอบแข่งขันครั้งนี้ว่า จะใช้จำนวนตำแหน่งว่างที่คำนวณตามเกณฑ์อัตรากำลังเดิมหรือตามเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ว23/2563

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารอัตรากำลัง สำหรับการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ประจำปี 2564 มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก.ค.ศ.จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า หากกศจ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ. 2564 ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน และการดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ครั้งแรกให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์อัตรากำลังเดิมสำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในครั้งต่อไปให้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ตาม ว 23/2563

ซึ่งสำนักงานก.ค.ศ.ได้แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจให้สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศที่ ศธ. 0206.6/ว8 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้หากท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงานก.ค.ศ.

อัตรากำลัง สอบบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64
อัตรากำลัง สอบบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล อัตรากำลัง บรรจุ ครูผู้ช่วย 2564 การบริหารอัตรากำลัง สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 64 จาก ก.ค.ศ. ค่ะ

อัตรากำลังบรรจุครูผู้ช่วย, อัตรากำลังบรรจุครูผู้ช่วย 64,การสอบครู, กำหนดการสอบครูผู้ช่วย, กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ, ครูผู้ช่วย 64, ครูผู้ช่วย 2564, ตารางสอบครูผู้ช่วย, วันสอบครูผู้ช่วย, สอบครู 64, สอบครูบรรจุครู, สอบครูผู้ช่วย, สอบบรรจุครู 2564, สอบบรรจุครูผู้ช่วย2564