เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว

1164

เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถีศึกษา  เปิดอบรมแล้ว

เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ พัฒนาตนเองออนไลน์มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว โดยขณะนี้ เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เลยนะคะ

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตร เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว นี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

เพิ่มเพื่อน

โดยขั้นตอนการเรียนจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ 1 โปรดทำแบบทดสอบ ก่อนเข้าหน่วยการเรียนรู้

ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย

เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง
ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ 3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ 4  พิมพ์วุฒิบัตร

ลงทะเบียนอบรม คลิก

ดาวน์โหลดรายงาน เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล เพศวิถี 64 หลักสูตรอบรม ออนไลน์ นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง เพศวิถี เปิดอบรมแล้ว จากเว็บไซต์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา 

อบรมออนไลน์,อบรมออนไลน์ฟรี,อบรมออนไลน์ครู,อบรมออนไลน์ สสวท,อบรมออนไลน์ ฟรี,เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ สพฐ. ,ครูอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์,อบรม ออนไลน์,อบรมออนไลน์ 2564,อบรมออนไลน์ ปี 2564